„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień...” - James Madison

Rok 2017 jest okresem w którym Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sieniawie obchodzi Jubileusz 70-lecia swojej działalności. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest również okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań. Ta wyjątkowa okoliczność skłoniła Zarząd Spółdzielni do refleksji, wspomnień, podsumowań tego co udało się osiągnąć oraz tego co przed nami. Lista zrealizowanych przedsięwzięć jest dowodem na to, że nasza Spółdzielnia osiąga zamierzone cele i dąży do tego, by stać się liderem na miejscowym rynku.

„To bardzo miły moment - 70 lat działalności na rynku lokalnym. Przeżywaliśmy wzloty i upadki, chwile radości i smutku. Patrząc jednak z perspektywy czasu znacznie więcej było tych pozytywnych doznań i liczę, że tak będzie w przyszłości. Osiągnięć przez te lata też było niemało, ale nie zdobylibyśmy tego bez lojalnych Pracowników i Klientów. Systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu przyniosły pozytywne efekty dla nas wszystkich. Dla niektórych były to podpisane kontrakty, dla innych sukcesy wdrożeniowe, dla wszystkich nowe doświadczenia, zdobyta wiedza i kolejne umiejętności. Tak więc 70-lecie firmy to dobry czas na podsumowania, wyznaczanie kolejnych celów ale to również czas podziękowań.

W tym miejscu chcę podziękować Wszystkim za spędzone wspólnie lata. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i aktywności udało się nam realizować śmiałe plany i zamierzenia.”


Prezes Zarządu Jan Skalski

Sieniawa, 23 wrzesień 2017