Z inicjatywy grupy 10 osób został uchwalony 10.06.1947 r. pierwszy statut Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie. Byli to Michał Chodań, Szczepan Chodań, Jan Buniowski, Piotr Buniowski, Michał Lisik, Kazimierz Mazur, Wawrzyniec Przeszło, Marcin Krokos, Walerian Chmielecki i Jan Szul. Został on zarejestrowany 10.12.1947 w Sądzie Okręgowym w Przemyślu pod Nr 1.

W początkowym okresie sytuacja materialna była trudna. Siedzibą Spółdzielni był budynek przyległy do rynku z mienia pożydowskiego aż do 1957 r. tj. do czasu częściowego wyremontowania ratusza i zagospodarowania jego części parterowej na placówki handlowe, a połowę pomieszczeń piętra wykorzystano na biura. Kolejno prawie wszystkie kamienice przy rynku były remontowane przez naszą spółdzielnię. Lokalizowano w nich sklepy czwórbranży, artykułów gospodarstwa domowego, papiernicze, meblowe, spożywcze, chemiczne, żelazne i zakład gastronomiczny. Przez pewien czas składowane też były towary, głównie maszyny, stal i węgiel w rynku. W starych obiektach powadzono też piekarnię, gdzie piece piekarskie opalane były drewnem. Spółdzielnia wiele środków finansowych poświęciła na remonty ratusza i kamieniczek w rynku. Część z nich dzięki spółdzielni istnieje do dzisiaj.

Troska o Spółdzielnię, dobra gospodarka oraz zapobiegliwość i gospodarność kolejnych zarządów doprowadziły do tego, że ciągle budowano nowe obiekty. Zakupiono działki pod bazę magazynową w Wylewie gdzie w okresie od 1959 r do 1974 r wybudowano i oddano do użytku magazyny zbożowe, paszowe, nawozowe, utwardzono place oraz oddano do użytku nową mechaniczną piekarnię. W 1975 r przeniesiono biura do wyremontowanego obiektu, zakupionego od SKR gdzie w części parterowej uruchomiono wytwórnię wód gazowanych. Kolejną poważną inwestycją była budowa i oddanie do użytkowania w 1979 r. Pawilonu Handlowego w Sieniawie z częścią administracyjną. Była to kolejna inwestycja w tamtych czasach, która z jednej strony znacznie przyczyniła się do poprawy obsługi klientów, ale także wpłynęła na poprawę wyglądu estetycznego miasta Sieniawy. Obiekt ten służy Spółdzielni do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach nastąpił dalszy rozwój bazy materiałowej i postęp techniczny w zakresie transportu. Spółdzielnia posiadała już własny ciągnik oraz 7 jednostek transportowych. W terenie wybudowała sklepy w Wylewie, Dybkowie, Rudce, Dobrej, Czerwonej Woli, Cieplicach, Adamówce, Pawłowej, punkty skupu żywca w Sieniawie i Majdanie Sieniawskim a następnie rozbudowano bazy składowo magazynowe na towary masowe w Sieniawie i Majdanie Sieniawskim. W dalszym ciągu modernizowaliśmy bazę materiałową dokonując niezbędnych remontów i zakupów inwestycyjnych. Wybudowaliśmy w ciągu 4 miesięcy sklep w Krasnem Gmina Adamówka, zmodernizowaliśmy sklepy w Cerwonej Woli i Rudce, wyremontowaliśmy sklep w Majdanie Sieniawskim i tam uruchomiliśmy stoisko samoobsługowe, wyremontowaliśmy prawie wszystkie pokrycia dachowe, w 80 % wymieniliśmy wyeksploatowany, energochłonny sprzęt chłodniczy, zakupiliśmy 3 samochody dostawcze . Wyremontowaliśmy pawilon handlowy i urządziliśmy stoisko samoobsługowe.