Przetarg

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” podpisała umowę o dofinansowanie i przystąpiła do realizacji projektu RPPK.01.04.01-18-0248/17 „"Pieczywo biblijne” - nowy produkt podnoszący konkurencyjność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie”.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” zaprasza Państwa do złożenia oferty na poniższe przedmioty zamówienia w ramach realizacji projektu RPPK.01.04.01-18-0248/17 „"Pieczywo biblijne” - nowy produkt podnoszący konkurencyjność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie ”. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronach internetowych: https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/ https://www.gssch.pl/

Liczymy na Państwa oferty.
Z wyrazami szacunku

Jan Skalski
Prezes ZarząduZapytanie ofertowe 1/GSS/2017.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń piekarniczych


Dokument Pliki PDF Pliki DOCX
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie 1/GSS/2017
 

Zapytanie ofertowe 2/GSS/2017.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w piekarni.


Dokument Pliki PDF Pliki DOCX
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Pytania i odpowiedzi
 
Rozstrzygnięcie 2/GSS/2017
 

 


10.11.2017 09:00